-- Produkter

-- Produkter --

-- Råvaremottak

-- Råvaremottak --

Terroir Røros er et mottak og et videreforedlingsanlegg. Vi tar imot alle sorter bær, sopp og urter fra naturen i Rørosregionen. Råvarene videreforedles til produkter som er tenkt brukt sammen med andre matprodusenter på Røros. Vi arrangerer kurs hvor vi blant annet viser hvor råvarene finnes, når de kan plukkes og hvordan de best håndteres. Vi har råvaremottak og kjøper lokale bær,

Bær:
Blåbær / Tyttebær / Multer / Krekling

Ramsløk / Einebær / Bjørkeblad
Våre produkter:
Perlende tyttebærdrikk / Perlende blåbærdrikk / perlende bjørkedrikk /-- Kontakt oss

-- Kontakt oss --

    Jørgen Langeng

  • telefon:
    +47 454 77 900
  • e-post:
  • adresse:
    Havsjøveien Næringspark 309
  • 7374 Røros

Henvendelser

Send